Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej
Absolwent kierunku dysponuje wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi uczestnictwo w działalności zawodowej w branży turystyki i rekreacji, szczególnie przygotowany jest do organizacji i samodzielnego zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym. Absolwent będzie miał kwalifikacje do pełnienia różnych funkcji w przedsiębiorstwach związanych z obsługą ruchu turystycznego. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie studiów stanowić będą niezbędne podstawy do pracy w jednostkach administracji samorządowej, szczególnie w zakresie opracowywania i wdrażania strategii rozwoju turystyki i rekreacji oraz podejmowania innych działań związanych z tym sektorem.


SPECJALNOŚCI:


PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

• specjalista ds. organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym

• własna działalność gospodarcza w branży turystyki i rekreacji

• specjalista ds. turystyki w jednostkach samorządu terytorialnego

• specjalista ds. turystyki i rekreacji w organizacjach związanych z obsługą ruchu turystycznego i rekreacją

• specjalista ds. obsługi ruchu turystycznego

• specjalista ds. organizacji imprez i eventów

• menedżer obiektu hotelarskiego

Załączniki

Nazwa
WNE TiR - PROGRAM.2023.pdf pobierz