Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Opublikowano 25.08.2022 15:03
Zapraszamy do rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechnika Koszalińska w ramach dyscypliny Ekonomia i finanse. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami i harmonogramem rekrutacji 2022/20...
Opublikowano 27.04.2022 09:09
Pogoda dopisała uczestnikom wczorajszego Dnia Kwiatka, czyli imprezy integrującej środowisko akademickie kampusu przy ul. Kwiatkowskiego. Podczas wydarzenia studenci wysłuchali wykładu dziekana Wyd...
Opublikowano 08.03.2022 10:10
Dzięki zaangażowaniu naszego partnera i patrona kierunku Turystyka i rekreacja, Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej DarLOT, Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych i kierunek...
Opublikowano 10.11.2021 14:02
III Ogólnopolski Konkurs „Logistyk Przyszłości” organizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej jest przedsięwzięciem skierowanym do uczniów szkół średnich, którzy kształcą...
Opublikowano 09.09.2021 08:08
W dniu 7 września 2021 roku zespół pracowników WNE uczestniczył w warsztatach edukacyjnych nt. Możliwości rozwoju kierunku Turystyka i Rekreacja Politechniki Koszalińskiej w kontekście koncepcji no...
Opublikowano 15.06.2021 13:01
W dniach 8-19.02.2021 odbyła się na WNE wystawa prac studentów I roku studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych WNE nt.: Pandemia w oczach młodych ekonomistów, w ramach przedmiotu Technologi...
Opublikowano 15.06.2021 13:01
W dniu 19.05.2021 odbyły się praktyczne zajęcia ze studentami na kierunku Logistyka. Miło było nam ponownie gościć studentów w murach Wydziału. Panu mgr inż. Tomaszowi Skupińskiemu dziękujemy za pr...