Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej od kilku lat prowadzi cieszącą się dużym zainteresowaniem akcję popularyzującą wiedzę ekonomiczną wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni naszego Wydziału wykazują otwartą postawę wobec młodzieży i chętnie biorą udział w spotkaniach informacyjno-promocyjnych, warsztatach, targach i festiwalach nauki, na których uczniowie szkół mogą bezpośrednio zapoznać się z ofertą edukacyjną naszego Wydziału, bazą naukową i dydaktyczną oraz zaczerpnąć inspirację do dalszego kształcenia.

Spośród wielu działań skierowanych do młodzieży największą popularnością cieszą się wykłady promocyjne, których tematyka i treść przygotowywana jest pod kątem uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodzieży corocznie oferujemy szereg ciekawych i różnorodnych tematów z zakresu ekonomii, finansów, marketingu, reklamy, metod ilościowych, z nadzieją na to, że uczestnicy spotkań zainspirowani przekazywaną im wiedzą, planując swoją ścieżkę edukacyjną, w przyszłości wybiorą właśnie nauki ekonomiczne.

Zapraszamy wszystkich uczniów, ich wychowawców i nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz dyrektorów szkół do współpracy z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej

Wszystkim uczniom życzymy powodzenia i trafnych decyzji, co do dalszej ścieżki naukowej i rozwoju osobistego.

Wszystkie szkoły, które są zainteresowane wykładami promocyjnymi i nawiązaniem współpracy proszone są o kontakt z osobą koordynującą współpracę ze szkołami: dr Maria Klonowska-Matynia, maria.klonowska-matynia@tu.koszalin.pl

Zapraszamy

Załączniki

Nazwa
WNE oferta 2023 24 - wyłady promocyjne aktualizacja 24.04.2023..pdf pobierz