Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

XI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Finansów i Rachunkowości
Opublikowano 26.06.2024 13:55

Katedra Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Finansów POLTECH Koszalin oraz Studenckim Kołem Naukowym Rachmistrz serdecznie zapraszają uczniów szkół średnich do wzięcia udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Finansów i Rachunkowości.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK JM Rektor Politechniki Koszalińskiej oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Koszalinie.

Partnerami konkursu są Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Koszalinie oraz Santander Bank Polska S.A.

Inicjatywa REE 2024

Konkurs został włączony do inicjatyw Roku Edukacji Ekonomicznej 2024.

Celem konkursu jest przede wszystkim promowanie wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości - bardzo przydatnej na rynku pracy, umożliwienie sprawdzenia przez uczniów umiejętności teoretycznych i praktycznych z tego zakresu, a także promocja kierunku finanse i rachunkowość Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap I - test wiedzy teoretycznej, mający na celu ocenę znajomości wiedzy z finansów i rachunkowości. Etap ten odbywa się w szkołach, które zgłoszą akces w konkursie. I etap odbędzie się 15 października 2024 r.

Etap II – FINAŁ

Do etapu II każda szkoła typuje 3 najlepszych uczniów wyłonionych z I etapu. Finał odbędzie się stacjonarnie w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej w dniu 30 października 2024 roku. Finał konkursu składa się z testu oraz zadań praktycznych do rozwiązania z zakresu finansów i rachunkowości.

Dla osób, które zajmą miejsca od pierwszego do trzeciego Organizator przewiduje nagrody pieniężne ufundowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Koszalinie w wysokości:

I miejsce - 2000 zł

II miejsce - 600 zł

III miejsce - 400 zł

Ponadto Organizator przewiduje dodatkowe nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.

Zapraszamy do kontaktu poprzez adres e-mail: konkursfir@tu.koszalin.pl

Szczegółowe informacje  na temat konkursu znajdują się w regulaminie.

Załączniki

Nazwa
Formularz rejestracyjny XI Konkursu Wiedzy z Finansów i Rachunkowości 2024.docx pobierz
Regulamin XI Konkursu Wiedzy z Finansów i Rachunkowości 2024.pdf pobierz
XI Konkurs Wiedzy z Finansów i Rachunkowości_2024.pdf pobierz
Konkurs Wiedzy z Finansów i Rachunkowości_FB_2024.png pobierz