Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Uwaga Studenci WNE!
Opublikowano 16.06.2021 10:10

Na zajęcia zdalne proszę logować się na platformę MS Teams - logowanie na stronie https://www.office.com/ 

Każdy student w usłudze MS Teams loguje się adresem e-mail w postaci nr_indeksu@s.tu.koszalin.pl. Dane dostępowe przesyła Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych (UCTI).

Problemy związane z usługą MS Teams proszę zgłaszać wyłącznie na adres ms365@s.tu.koszalin.pl

Uwaga! Numer indeksu = numer albumu w systemie USOSweb