Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Informacja
Opublikowano 12.10.2023 08:13

Uwaga I rok Zarządzania studia stacjonarne: W dniu 12.10 zajęcia z matematyki z mgr Ewą Czapla nie odbędą się z powodu choroby. Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym.