Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

IV edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki rozwoju obszarów wiejskich
Opublikowano 27.01.2023 10:55

Szanowni Państwo,

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk wraz Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zapraszają serdecznie do udziału w IV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych. Do Konkursu można zgłaszać prace w języku polskim lub angielskim, których obrona odbyła się w roku kalendarzowym 2021 i 2022.

Zgłaszane mogą być wyłącznie prace magisterskie z zakresu problematyki rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych z następujących dyscyplin: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne.

W wyniku postępowania konkursowego autorom najlepszych prac magisterskich przyznane zostaną następujące nagrody:
· I miejsce - 3 000 zł;
· II miejsce - 2 000 zł;
· III miejsce - 1 000 zł.

Prace należy nadsyłać w terminie do 30 kwietnia 2023 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
www.irwirpan.waw.pl/mgr2023