Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie dotyczące ochrony konkurencji i konsumentów
Opublikowano 18.10.2022 11:37

ABSOLWENCI NA START

 • Ruszyła kolejna edycja konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie dotyczące ochrony konkurencji i konsumentów.
 • Pula nagród UOKiK w konkursie wynosi 74 tys. zł.
 • Zgłoś swoją pracę magisterską do końca listopada br.

[Warszawa, 12 października 2022 r.] Konkurs Prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską i doktorską ma na celu zwrócenie uwagi studentów i doktorantów na problematykę ochrony konsumentów i konkurencji. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły prawo lub inny kierunek – ekonomię, administrację czy zarządzanie.

Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, a patronem Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

- Serdecznie zachęcam do udziału w konkursie. Z satysfakcją obserwujemy, jak z roku na rok zwiększa się zakres tematyczny nadsyłanych opracowań. Wiele z nich rodzi bardzo ciekawe dyskusje podczas posiedzeń Kapituły, czyniąc ostateczne werdykty jeszcze trudniejszymi – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

W obu konkursach prace z zakresu ochrony konkurencji powinny poruszać zagadnienia dotyczące praktyk ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji, pomocy publicznej lub przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Z kolei opracowania z obszaru ochrony konsumentów powinny dotyczyć praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów niedozwolonych postanowień wzorców umów lub nieuczciwych praktyk rynkowych.

Nagrody

Konkurs na prace magisterskie

W konkursie na najlepszą pracę magisterską czekają nagrody:

 • za zajęcie I miejsca 7 tys. zł,
 • za zajęcie II miejsca 5 tys. zł,
 • za zajęcie III miejsca 3 tys. zł.

Biorąc udział w konkursie magisterskim z zakresu ochrony konkurencji oraz konsumentów masz szansę na dodatkową nagrodę ― wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji w wysokości 5 tys. zł.

Finaliści konkursu otrzymują nie tylko nagrody finansowe. Jedną z gratyfikacji mogą być również płatne, trzymiesięczne praktyki absolwenckie. Laureaci konkursu chętnie korzystają z tej sposobności i coraz częściej zostają z nami, powiększając grono ekspertów w departamentach UOKiK: ochrony konkurencji, kontroli koncentracji czy ochrony zbiorowych interesów konsumentów.

Konkurs na prace doktorskie

Laureaci konkursu doktorskiego w każdej kategorii tematycznej mogą otrzymać:

 • za zajęcie I miejsca 10 tys. zł,
 • za zajęcie II miejsca 7 tys. zł,
 • za zajęcie III miejsca 5 tys. zł.

Na laureatów we wszystkich kategoriach czeka również możliwość opublikowania nagrodzonych prac w ramach naszej serii wydawniczej „Biblioteka UOKiK”.

Co, gdzie, kiedy

Zgłoszenie do konkursu na najlepszą pracę magisterską powinno uwzględniać:

 1. wypełniony formularz zgłoszeniowy,
 2. egzemplarz pracy,
 3. jednostronne streszczenie,
 4. zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające termin obrony i temat pracy.

Z kolei zgłoszenie do konkursu na najlepszą pracę doktorską powinno uwzględniać:

 1. wypełniony formularz,
 2. egzemplarz pracy,
 3. streszczenie,
 4. dwie recenzje pracy doktorskiej,
 5. zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające termin obrony i temat pracy.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: https://www.uokik.gov.pl/konkurs_prace_dyplomowe.php#faq3420.

Komplet powyższych dokumentów w przypadku pracy magisterskiej możesz wysłać mailem, przez ePUAP, pocztą lub złożyć w kancelarii Urzędu do 30 listopada 2022 r. do godziny 16:15, a w przypadku pracy doktorskiej do 29 listopada 2024 r. do godziny 16:15 (decyduje data wpływu). Na kopercie lub w tytule maila dopisz odpowiednio „Konkurs na pracę magisterską/doktorską ― DK ― konkurencja” lub „Konkurs na pracę magisterską/doktorską ― DK ― konsumenci”.

Dodatkowe informacje:
Departament Komunikacji
tel. 22 55 60 246
e-mail:
dk@uokik.gov.pl

Źródło: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18953