Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

KONKURS na najlepszą pracę dyplomową "Przedsiębiorczość ma sens"
Opublikowano 06.10.2022 10:11

Politechnika Koszalińska i Polska Fundacja Przedsiębiorczości zachęca do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową "Przedsiębiorczość ma sens".

W konkursie mogą wziąć udział prace licencjackie i magisterskie obrobione na Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej w roku kalendarzowym 2021 lub 2022.

W celu wzięcia udziału w konkursie należy do dnia 31 października 2022 r. wysłać daną pracę dyplomową w pliku PDF wraz z wypełnionymi załącznikami na adres wne@tu.koszalin.pl z dopiskiem: Konkurs na najlepszą prace dyplomową "Przedsiębiorczość ma sens".

Zgłoszenia konkursowe powinny być nadsyłane przez promotorów w liczbie nie większej 3 prace dyplomowe na jednego promotora.

W konkursie nie mogą brać udziału prace, które zostały nagrodzone lub wyróżnione w konkursach o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym.

Nagroda za I miejsce: 5.000 zł

Nagroda za II miejsce: 3.000 zł

Nagroda za III miejsce: 2.000 zł

Z poważaniem

dr hab. inż. Jerzy Korczak, prof. PK
Dziekan WNE

Załączniki

Nazwa
Regulamin konkurs PFP.pdf pobierz
Zgłoszenie.pdf pobierz
zgoda przetwarzanie danych.docx pobierz