Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

„LOGOS OLIMPIJSKI” - Konkurs na najlepszą pracę magisterską, rozprawę doktorską oraz habilitację
Opublikowano 21.01.2022 15:00

„LOGOS OLIMPIJSKI” - Konkurs na najlepszą pracę magisterską, rozprawę doktorską oraz habilitację