Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Nasz naukowiec pokieruje międzynarodowym projektem badawczym
Opublikowano 15.06.2021 13:01

Z przyjemnością informujemy, że międzynarodowy zespół naukowców pracujący pod kierunkiem dr. Grzegorza Kwiatkowskiego, prof. PK z Wydziału Nauk Ekonomicznych, uzyskał wsparcie finansowe z programu „Granty Interwencyjne” na realizację projektu badawczego pt. „Odporność sektora przemysłu spotkań w czasach niepewności”. Wysokość dofinansowania wynosi 224 670 zł.

Celem programu „Granty Interwencyjne” realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych podejmowanej w reakcji na nagle, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Nabór do programu jest prowadzony w sposób ciągły (potrwa do końca 2020 roku). Jak wyjaśniają przedstawiciele NAWA dofinansowaniem mogą być objęte np. badania dotyczące skutków społecznych i ekonomicznych lockdownu, badania mogą dotyczyć także m.in. problemów migrantów czy zagadnień związanych z protestami społecznymi.

Uzyskany grant badawczy jest efektem współpracy akademickiej podjętej przez grupę pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej (dr Grzegorz Kwiatkowski, prof. PK, dr Dorota Janiszewska, dr Luiza Ossowska, dr Dariusz Kloskowski) oraz przedstawicieli zagranicznych ośrodków akademickich z Danii (dr Christian Dragin-Jensen, Business Academy SouthWest), Szwecji (dr Marianna Strzelecka, Linnaeus University) oraz Norwegii (mgr Vilde Hannevik Lien, Western Norway University of Applied Sciences). - Możliwość realizacji tego grantu to wynik korzystnej współpracy międzynarodowej realizowanej do tej pory przez nasz wydział – podkreśla kierownik projektu, profesor Grzegorz Kwiatkowski. – Będziemy mogli prowadzić badania dotyczące zagadnień, których skutki dotykają nas wszystkich.

Projekt będzie realizowany w okresie od stycznia do lipca 2021 r. Naukowcy zbadają, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na funkcjonowanie sektora przemysłu spotkań. Spróbują też znaleźć odpowiedź na pytanie, co zrobić by ten sektor odnalazł się w warunkach ograniczeń sanitarnych. Efektem realizacji projektu będzie cykl publikacji naukowych, warsztaty dla przedstawicieli branży eventowej oraz zbiór rekomendacji dotyczących możliwości dostosowania branży eventowej do „nowej rzeczywistości”.