Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Wystawa prac studentów
Opublikowano 15.06.2021 13:01

W dniach 8-19.02.2021 odbyła się na WNE wystawa prac studentów I roku studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych WNE nt.: Pandemia w oczach młodych ekonomistów, w ramach przedmiotu Technologia informacyjna, opiekun merytoryczny dr Dariusz Kloskowski.