Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Wizualizacja i prezentacja – graficzne przedstawienie danych
Opublikowano 15.06.2021 13:01

W dniach 18-19.02.2021r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych gościmy przedstawiciela firmy MrCertified Sp. z o.o. Pan Mark Bain, prowadzi szkolenie dla kadry dydaktycznej WNE z zakresu „Wizualizacja i prezentacja – graficzne przedstawienie danych" Celem szkolenia jest poznanie technik przygotowywania i prezentacji danych. Uczestnicy pogłębią swoje kompetencje w obszarach związanych ze sprawnym posługiwaniem się narzędziami do tworzenia i edytowania wykresów oraz rozwiną umiejętności tworzenia i prezentowania raportów z wykorzystaniem różnorodnych danych.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „ZINTEGROWANI – Kompleksowy Program Rozwoju Politechniki Koszalińskiej” POWR.03.05.00-00-Z055/18 Działania Podnoszące Kompetencje Dydaktyczne Kadr Uczelni.