Wydział Humanistyczny
Politechniki Koszalińskiej

Wykaz umów z pracodawcami

Załączniki

Nazwa
WYKAZ UMÓW Z PRACODAWCAMI.docx pobierz
Dokumenty do pobrania dotyczące praktyk zawodowych studentów Filologii I stopnia

Załączniki

Nazwa
Zał. nr 1 WNIOSEK O SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ.pdf pobierz
Zał. nr 2A OŚWIADCZENIE ZAKŁADOWEGO OPIEKUNA PRAKTYKI_FA_I STOPIEŃ_KIERUNKOWA.docx pobierz
Zał. nr 2B OŚWIADCZENIE ZAKŁADOWEGO OPIEKUNA PRAKTYKI_FA_I STOPIEŃ_TŁUMACZ.docx pobierz
Zał. nr 2C OŚWIADCZENIE ZAKŁADOWEGO OPIEKUNA PRAKTYKI_FA_ I STOPIEŃ_LEKTOR.docx pobierz
Zał. nr 2D OŚWIADCZENIE ZAKŁADOWEGO OPIEKUNA PRAKTYKI_FA i FG_I STOPIEŃ_HISZPAŃSKI.docx pobierz
Zał. nr 2F OŚWIADCZENIE ZAKŁADOWEGO OPIEKUNA PRAKTYKI_FG_I STOPIEŃ_KIERUNKOWA.docx pobierz
Zał. nr 2G OŚWIADCZENIE ZAKŁADOWEGO OPIEKUNA PRAKTYKI_FG_I STOPIEŃ_TŁUMACZ.docx pobierz
Zał. nr 2H OŚWIADCZENIE ZAKŁADOWEGO OPIEKUNA PRAKTYKI_FG_I STOPIEŃ_LEKTOR.docx pobierz
Zał. nr 3 HARMONOGRAM PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ.docx pobierz
Zał. nr 4 SKIEROWANIE.pdf pobierz
Zał. nr 5 POROZUMIENIE.pdf pobierz
Zał. nr 6 SPRAWOZDANIE Z ODBYTEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ.docx pobierz
Zał. nr 7A KARTA OCENY STUDENTA_FA_ETAP I_OD CYKLU 2022-2025.docx pobierz
Zał. nr 7B KARTA OCENY STUDENTA_FA_ETAP II_TŁUMACZ_OD CYKLU 2022-2025.docx pobierz
Zał. nr 7C KARTA OCENY STUDENTA_FA_ETAP III_TŁUMACZ_OD CYKLU 2022-2025.docx pobierz
Zał. nr 7D KARTA OCENY STUDENTA_FA_ETAP II_LEKTOR_OD CYKLU 2022-2025.docx pobierz
Zał. nr 7E KARTA OCENY STUDENTA_FA_ETAP III_LEKTOR_OD CYKLU 2022-2025.docx pobierz
Zał. nr 7F KARTA OCENY STUDENTA_FG_ETAP I_OD CYKLU 2022-2025.docx pobierz
Zał. nr 7G KARTA OCENY STUDENTA_FG_ETAP II_TŁUMACZ_OD CYKLU 2022-2025.docx pobierz
Zał. nr 7H KARTA OCENY STUDENTA_FG_ETAP III_TŁUMACZ_OD CYKLU 2022-2025.docx pobierz
Zał. nr 7I KARTA OCENY STUDENTA_FG_ETAP II_LEKTOR_OD CYKLU 2022-2025.docx pobierz
Zał. nr 7J KARTA OCENY STUDENTA_FG_ETAP III_LEKTOR_OD CYKLU 2022-2025.docx pobierz
Zał. nr 7K KARTA OCENY STUDENTA_FA i FG_ETAP I_CYKL 2021-2024 oraz 2020-2023.docx pobierz
Zał. nr 7L KARTA OCENY STUDENTA_FA i FG_ETAP II_CYKL 2021-2024 oraz 2020-2023.docx pobierz
Zał. nr 7M KARTA OCENY STUDENTA_FA i FG_ETAP III_TŁUMACZ_CYKL 2021-2024 oraz 2020-2023.docx pobierz
Zał. nr 7N KARTA OCENY STUDENTA_FA i FG_ETAP III_HISZPAŃSKI_SZWEDZKI.docx pobierz
Zał. nr 7O KARTA OCENY STUDENTA_FA i FG_ETAP IV_TŁUMACZ_CYKL 2021-2024 oraz 2020-2023.docx pobierz
Zał. nr 7P KARTA OCENY STUDENTA_FA i FG_ETAP IV_HISZPAŃSKI_SZWEDZKI.docx pobierz
Zał. nr 8 ANKIETA OCENY STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ.pdf pobierz
Zał. nr 9 ANKIETA BADANIA OPINII PRACODAWCÓW REGIONU POMORZA ŚRODKOWEGO NA TEMAT ZAPOTRZEBOWANIA RYNKU PRACY NA KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW PK.pdf pobierz
Zał. nr 10 WNIOSEK O ZREALIZOWANIE PRAKTYKI W TERMINIE WCZEŚNIEJSZYM.docx pobierz
Zał. nr 11 WIOSEK O ZALICZENIE ZATRUDNIENIA, STAŻU LUB WOLONTARIATU NA POCZET PRAKTYKI ZAWODOWEJ oraz Zał. 11A.docx pobierz