Wydział Humanistyczny
Politechniki Koszalińskiej

Katedra Nauk o Polityce

 

L.p.

Imię i nazwisko pracownika KNoP

Nr gabinetu

Adres mailowy

1

Prof. dr hab. Jacek Knopek

-kierownik katedry

217 A

jknopek@wp.pl

2

Dr hab. Marek Górka, prof. PK

423 A

marek_gorka@wp.pl

3

Dr Małgorzata Bielecka

418 A

malgorzata.bielecka@tu.koszalin.pl

4

Dr Dominika Liszkowska

423 A

dominika_liszkowska@wp.pl

5

Dr Ewa Włodyka

418 A

ewa.wlodyka@tu.koszalin.pl

6

Dr Dorota Michalska-Sieniawska

624 A

d.m.sieniawska@gmail.com

Załączniki

Nazwa
Sylwetki pracowników KNOP.pdf pobierz