Wydział Humanistyczny
Politechniki Koszalińskiej

Badania naukowe i projekty

 

  • Nowe technologie w administracji publicznej i polityce – perspektywa lokalna, krajowa i europejska (zespół 4-osobowy, kierownik: dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK).
     
  • Europejskie procesy integracyjne i dezintegracyjne w XX i XXI wieku. Analiza systemowa zjawisk na płaszczyźnie politycznej (zespół 7-osobowy, kierownik: prof. dr hab. Jacek Knopek).
     
  • Dyskursy dotyczące Brexitu i nowego ateizmu jako procesów dezintegracyjnych i izolacjonistycznych we współczesnej Wielkiej Brytanii. Analiza systemowa na płaszczyźnie politycznej, lingwistycznej i kulturowej (zespół 3-osobowy, kierownik: dr hab. Zbigniew Danielewicz, prof. PK).
     
  • Europejskie procesy integracyjne i dezintegracyjne w XX i XXI wieku. Analiza systemowa na płaszczyźnie historycznej (zespół 5-osobowy, kierownik: prof. dr hab. Bogusław Polak).