Wydział Humanistyczny
Politechniki Koszalińskiej

Rada Wydziału Humanistycznego

LISTA CZŁONKÓW

Rada Wydziału Humanistycznego 2020-2024

 

1.            dr hab. Adriana Biedroń, prof, PK            

2.            dr hab. Zbigniew Danielewicz, prof. PK 

3.            dr Izabela Dixon              

4.            dr hab. Brygida Gasztold, prof. PK           

5.            dr hab. Marek Górka, prof. PK  

6.            dr hab. Klaus Hammer, prof. PK

7.            dr hab. Elżbieta Juszczak-Maraszkiewicz, prof. PK            

8.            dr hab. Jolanta Kazimierczyk-Kuncer, prof. PK   

9.            dr hab. Wojciech Klepuszewski, prof. PK             

10.          prof. dr hab. Jacek Knopek         

11.          dr hab. Hadrian Lankiewicz, prof-. PK    

12.          dr Dariusz Magierek      

13.          dr Lucyna Maksymowicz             

14.          dr Anna Mrożewska      

15.          dr Anna Nieroda-Kowal

16.          dr Tomasz Parafiniuk    

17.          prof. dr hab. Czesław Partacz    

18.          mgr lda Piotrowska       

19.          dr hab. Marek Pogonowski, prof. PK      

20.          prof. dr hab. Bogusław Polak     

21.          dr hab. Michał Polak, prof. PK   

22.          dr Piotr Szarszewski      

23.          dr hab. Janina Świrko, prof. PK

24.          dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK   

25.          dr hab. Zbigniew Werra, prof. PK            

26.          dr Iwona Zychowicz       

27.          prof. dr hab. Teresa Żółkowska

 

Przedstawiciele studentów (decyzja Rady Studentów z dnia 04.01.2024)

28.          Iga Tzschentke

29.          Mateusz Węgrzyn