Wydział Humanistyczny
Politechniki Koszalińskiej

Czasopismo Symbolae Europaeae. Studia humanistyczne Politechniki Koszalińskiej ukazuje się od 2006 roku. Początkowo wydawane było przez Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej, a od 2015 r...