Wydział Humanistyczny
Politechniki Koszalińskiej

PROGRAM PO WER

 

 

UWAGA STUDENCI – rekrutacja!

REKRUTACJA – STAŻ - PROGRAM POWER

Termin rekrutacji: 11 kwiecień – 12 czerwiec 2022 r.

Miejsce składania dokumentów: Kwiatkowskiego 6E, p.221A,

Kontakt: Ida Piotrowska, pokój 221A (pn-pt. godz.8.00-15.00)

Wsparciem mogą być objęci studenci 6 semestru studiów I stopnia
oraz studenci 4 semestru studiów II stopnia

Forma wsparcia: staż edycja 2020/202123 osoby (termin realizacji staży: do 30.09.2022)

 

Europeistyka – 5 osób

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna – 6 osób

Filologia Angielska – 12 osób

Branże:

 • Reklamowa
 • Marketingowa
 • Projektów europejskich
 • Samorządowo-administracyjna
 • Konsultingowo-doradcza
 • Edukacyjna
 • Przemysłowo-produkcyjna
 • Turystyczna
 • Komunikacyjna

Miejsca odbywania stażu:

 • przedsiębiorstwa państwowe i prywatne,
 • firmy konsultingowo-doradcze,
 • firmy turystyczne, biura podróży, hotele, itp.,
 • jednostki administracji publicznej i samorządowej,
 • zakłady użyteczności publicznej,
 • instytucje i placówki oświatowe, opiekuńczo-wychowawcze lub wychowawczo-resocjalizacyjne.

Dokumenty rekrutacyjne i regulamin – do pobrania:

http://www.power.tu.koszalin.pl/projects/1/category/277

Regulanim

Załacznik 1 FORMULARZ DANYCH UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU

Załacznik 2 ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Załacznik 3 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Ankieta Kompetencji Dziennikarstwo

Ankieta Kompetencji Europeistyka licencjat

Ankieta Kompetencji Europeistyka magisterskie

Ankieta Kompetencji Filologia

Dokumenty należy złożyć w pokoju 221A

lub pozostawić w urnie korespondencyjnej przy wejściu do kampusu