Wydział Humanistyczny
Politechniki Koszalińskiej

Załączniki

Nazwa
Regulamin organizacji i zaliczania praktyk zawodowych studentów kierunku Pedagogika_WH_2024.pdf pobierz
Zał. 1_Skierowanie_2024.pdf pobierz
Zał. 2_Jednorazowe porozumienie_2024.pdf pobierz
Zał. 3_Karta oceny studenta I st. lic._rok 1_2024.pdf pobierz
Zał. 3A_ Karta oceny studenta I st. lic._rok 2_2024.pdf pobierz
Zał. 3B_ Karta oceny studenta I st. lic._rok 3_2024.pdf pobierz
Zał. 4_ Karta oceny studenta II st._mgr_sem 1_2024.pdf pobierz
Zał. 4A_ Karta oceny studenta II st._mgr_sem 2_2024.pdf pobierz
Zał. 4B_Karta oceny studenta II st._mgr_sem 3_2024.pdf pobierz
Zał. 5_Wniosek o zrealizowanie praktyki w terminie wcześniejszym_2024.pdf pobierz
Zał. 6_Harmonogram praktyki ogólnopedagogicznej_2024.pdf pobierz
Zał. 7_Harmonogram praktyki metodyczno-obserwacyjnej_2024.pdf pobierz
Zał. 8_Harmonogram praktyki metodyczno-uczestniczącej_2024.pdf pobierz
Zał. 9_Sprawozdanie z praktyki zawodowej_pedagogicznej_ogólnopedagogiczna_2024.docx pobierz
Zał. 9A_Sprawozdanie z praktyki zawodowej_pedagogicznej_metodyczno-obserwacyjna_2024.docx pobierz
Zał. 9B_Sprawozdanie z praktyki zawodowej_pedagogicznej_metodyczno-uczestnicząca_2024.docx pobierz
Zał. 10_ Arkusz obserwacji_2024.pdf pobierz
Zał. 11_Scenariusz samodzielnie prowadzonych zajęć_2024.pdf pobierz
Zał. 12_Ankieta oceny studenckiej praktyki_2024.pdf pobierz
Zał. 13_Kwestionariusz w sprawie badania opinii pracodawców (...)_2024.pdf pobierz
Zał. 14_Karta hospitacji praktyk zawodowych_2024.pdf pobierz
Zał. 15_Wniosek o zaliczenie na poczet praktyki zawodowej (...) _2024.pdf pobierz
Wykaz umów z pracodawcami

Załączniki

Nazwa
Wykaz umów z pracodawcami.pdf pobierz