Wydział Humanistyczny
Politechniki Koszalińskiej

Opiekunowie praktyk studenckich na Wydziale Humanistycznym

mgr Magdalena Klepuszewska
magdalena.klepuszewska@tu.koszalin.pl

 

Filologia angielska – I stopień

dr Jolanta Horojtko
barbara.horojtko@wp.pl

 

Filologia angielska – II stopień, Filologia germańska

dr Monika Markiewicz
monika.markiewicz@tu.koszalin.pl

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

dr Iwona Zychowicz
iwona.zychowicz@tu.koszalin.pl

 

Pedagogika – studia stacjonarne

dr Sandra Reterska-Tkaczyk

sandara.reterska-tkaczyk@tu.koszalin.pl

 

Pedagogika - studia niestacjonarne

dr Maria Giryn-Boudy
maria.giryn-boudy@tu.koszalin.pl

 

Europeistyka