Wydział Humanistyczny
Politechniki Koszalińskiej

Historia Wydziału

 

Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej powstał w 2015 roku z połączenia Instytutu Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowej, kształcącego na kierunku Europeistyka, z Instytutem Neofilologii i Komunikacji Społecznej, kształcącym na kierunkach: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oraz Filologia (Angielska i Germańska). W 2019 roku w skład jednostki wszedł kierunek Pedagogika, dotychczas prowadzony na Wydziale Nauk Technicznych i Edukacyjnych. W 2021 roku Wydział otrzymał zgodę Ministerstwa Edukacji i Nauki na uruchomienie kierunku Politologia 2.0.

Pierwszym dziekanem Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej był prof. dr hab. Bogusław Polak. Obecnie funkcję dziekana Wydziału pełni dr hab. Michał Polak, prof. PK.