Wydział Humanistyczny
Politechniki Koszalińskiej

Programy studiów kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Załączniki

Nazwa
Program Kształcenia DIKS 2021 pobierz
Program Kształcenia DIKS 2020 pobierz