Wydział Humanistyczny
Politechniki Koszalińskiej

Misja Wydziału Humanistycznego

 

Misja Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej wypływa z misji Politechniki Koszalińskiej, stanowiąc jej przeniesienie i rozwinięcie w obszarze humanistyki i nauk społecznych. W zakresie kształcenia jest to dążenie do zapewnienia najwyższej jego jakości, realizowanego przez wysoko kwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną i dydaktyczną. Kształcenia uwzględniającego aktualny poziom wiedzy i osiągnięć w danej dziedzinie, jak również specyfikę potrzeb regionalnego rynku pracy. W odniesieniu do edukacji i wychowania pamiętamy o kultywowaniu tradycji i wartości właściwych dla naszej kultury narodowej. Pielęgnujemy zasady humanizmu i tolerancji światopoglądowej. Dbamy o kształtowanie cnót obywatelskich, wyrabianie poczucia odpowiedzialności, poszanowania demokracji i wzrost zrozumienia dla inności kulturowej. Na Wydziale Humanistycznym w sposób oczywisty pamiętamy o wartości słowa – podstawowym spoiwie naszej kultury i nośniku międzyludzkiej komunikacji. W zakresie badań naukowych, prowadzonych w atmosferze wolności i niezależności, stawiamy na wysoki ich poziom oraz współpracę naszej jednostki z uznanymi uczelniami w Polsce i zagranicą.