Wydział Humanistyczny
Politechniki Koszalińskiej

Politologia 2.0 - opiekunowie lat w roku akademickim 2022/23

II rok (stacjonarne) – dr Ewa Włodyka

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - opiekunowie lat w roku akademickim 2022/23
 • I rok (stacjonarne) – dr P. Szarszewski
 • II rok (stacjonarne) – dr P. Szarszewski
 • III rok (stacjonarne) – dr P. Szarszewski
Europeistyka - opiekunowie lat w roku akademickim 2022/23

Studia pierwszego stopnia

I rok (stacjonarne) – dr Krzysztof Kaczmarek

II rok (stacjonarne) – dr Krzysztof Kaczmarek

III rok (stacjonarne) – dr Dariusz Magierek

 

Studia drugiego stopnia

I rok (stacjonarne) –  dr Malużinas Martinas

II rok (stacjonarne) – dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK

Filologia - opiekunowie lat w roku akademickim 2023/24

Filologia angielska Studia I stopnia stacjonarne

 • I rok mgr A. Hajek
 • II rok mgr A. Fleszar
 • III rok mgr M. Ziętek

 

Filologia angielska Studia I stopnia niestacjonarne

 • I rok dr B. Horojtko
 • II rok dr I. Dixon
 • III rok dr Ł. Neubauer

 

Filologia angielska Studia II stopnia stacjonarne

 • I rok prof. W. Klepuszewski
 • II rok prof. B. Gasztold

 

Filologia germańska Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 • I rok dr A. Mrożewska
 • II rok mgr W. Trojanowicz
 • III rok A. Nieroda-Kowal

 

Pedagogika - opiekunowie lat w roku akademickim 2022/23

Studia I stopnia

 • I rok, tryb stacjonarny: dr Agnieszka Hłobił
 • I rok, tryb niestacjonarny: mgr Edyta Halista - Telus
 • II rok, tryb stacjonarny: mgr Sandra Reterska - Tkaczyk
 • II rok, tryb niestacjonarny: dr Piotr Boćko
 • III rok, tryb stacjonarny: dr Iwona Zychowicz
 • III rok, tryb niestacjonarny: dr Lucyna Maksymowicz

 

Studia II stopnia

 • I rok, tryb stacjonarny: dr Artur Stachura
 • I rok, tryb niestacjonarny: dr Joanna Radko
 • II rok, tryb stacjonarny: mgr Dominika Mielniczuk-Bączek
 • II rok, tryb niestacjonarny: dr Tomasz Parafiniuk