Wydział Humanistyczny
Politechniki Koszalińskiej

Wydziałowa Komisja ds. tematów prac dyplomowych

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA:

dr hab. Zbigniew Werra, prof. PK – przewodniczący,

dr Dorota Michalska-Sieniawska

dr Piotr Szarszewski

 

EUROPEISTYKA:

dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK – przewodniczący

prof. dr hab. Bogusław Polak

prof. dr hab. Jacek Knopek

 

FILOLOGIA:

dr hab. Brygida Gasztold, prof. PK  – przewodnicząca  

dr hab. Hadrian Lankiewicz, prof. PK

dr Anna Mrożewska

 

PEDAGOGIKA:

dr hab. Janina Świrko, prof. PK - przewodniczący

dr Lucyna Maksymowicz

dr Tomasz Parafiniuk