Wydział Humanistyczny
Politechniki Koszalińskiej

Rada dyscypliny

 

  • Dr hab. Michał Polak, prof. PK, przewodniczący Rady

  • Prof. dr hab. Jacek Knopek

  • Prof. dr hab. Bogusław Polak

  • Prof. dr hab. Czesław Partacz

  • Dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK

  • Dr hab. Marek Górka, prof. PK

  • Dr hab. Marek Pogonowski, prof. PK

  • Dr hab. Zbigniew Werra, prof. PK

  • Dr Krzysztof Kaczmarek