Wydział Humanistyczny
Politechniki Koszalińskiej

Katedra Studiów Regionalnych i Europejskich

Skład Katedry:

 

Prof. PK dr hab. Krzysztof Wasilewski – kierownik katedry

Konsultacje w semestrze letnim:

Poniedziałek 13.00 – 14.00

p. 605 (ul. Śniadeckich 2)

Czwartek 12.00 – 13.00; 14.30 – 15.30

p. 225 (Wydział Humanistyczny)

tel. 94-34-39-175

e-mail: krzysztof.wasilewski@tu.koszalin.pl

Zajęcia w semestrze letnim:

 • Historia myśli politycznej
 • Ideologie i doktryny polityczne
 • Wprowadzenie do nauk o polityce i państwie
 • Seminarium magisterskie

Zainteresowania badawcze: nowe media, komunikacja międzykulturowa, pamięć zbiorowa, regionalizm

Numer ORCID:

ORCID logo ORCID logo https://orcid.org/0000-0002-5378-2822

Dorobek naukowy:

https://sdr.tu.koszalin.pl/info/author/KUTcf9403222ebd4e64873e04eb693857a8/Profil%2Bosoby%2B%25E2%2580%2593%2BKrzysztof%2BWasilewski%2B%25E2%2580%2593%2BPolitechnika%2BKoszali%25C5%2584ska?r=author&tab=&lang=pl

 

Prof. dr hab. Bogusław Stanisław Polak

Konsultacje w semestrze letnim:

Środa 15.30 – 16.30

p. 220 A

tel. 94-34-39-209

 

e-mail: boguslaw.polak@tu.koszalin.pl

Zajęcia w semestrze letnim:

 • Metodologia badań nauk społecznych
 • Współczesna historia polityczna Polski
 • Seminarium magisterskie

Zainteresowania badawcze: polska emigracja polityczna, Polskie Ziły Zbrojne na Zachodzie, Powstanie Wielkopolskie, biografistyka wojskowa

Numer ORCID:

ORCID logo ORCID logo https://orcid.org/0000-0002-4873-3460

Dorobek naukowy:

https://sdr.tu.koszalin.pl/info/author/KUTe0a53c54c4964c76a2f16bd620a79120/Profil%2Bosoby%2B%25E2%2580%2593%2BBogus%25C5%2582aw%2BStanis%25C5%2582aw%2BPolak%2B%25E2%2580%2593%2BPolitechnika%2BKoszali%25C5%2584ska?r=author&tab=&lang=pl

 

Prof. PK dr hab. Zbigniew Danielewicz

Konsultacje w semestrze letnim:

Środa 11.30 – 13.00

p. 219

tel. 94 34-39-214

e-mail: zbigniew.danielewicz@tu.koszalin.pl

Zajęcia w semestrze letnim:

 • Filozofia
 • Cywilizacja i kultura europejska

Zainteresowania badawcze: filozofia bezpieczeństwa, filozofia i teologia polityki, idea postępu i upadku w kulturze europejskiej, nowe postaci ateizmu

Numer ORCID:

ORCID logo ORCID logo https://orcid.org/0000-0002-1782-6875

Dorobek naukowy:

https://sdr.tu.koszalin.pl/info/author/KUTc58cbbd4c73c40c1a95727c9593551f2/Profil%2Bosoby%2B%25E2%2580%2593%2BZbigniew%2BDanielewicz%2B%25E2%2580%2593%2BPolitechnika%2BKoszali%25C5%2584ska?r=author&tab=&lang=pl

 

Prof. PK dr hab. Marek Jacek Pogonowski

Konsultacje w semestrze letnim:

Poniedziałek 12.30 – 13.00

p. 216 A

tel. 94-34-39-177

e-mail: marek.pogonowski@tu.koszalin.pl


Zajęcia w semestrze letnim:

 • Prawo europejskie II
 • Prawa obywatela UE w praktyce
 • Prawo karne

Zainteresowania badawcze: prawo administracyjne, prawo ubezpieczeń społecznych, polityka społeczna, bezpieczeństwo socjalne społeczeństwa

Numer ORCID:

 ORCID logo ORCID logo https://orcid.org/0000-0002-2965-9576

Dorobek naukowy:

https://sdr.tu.koszalin.pl/info/author/KUTc239c8e0b561409296dfc7836f4174d6/Profil%2Bosoby%2B%25E2%2580%2593%2BMarek%2BJacek%2BPogonowski%2B%25E2%2580%2593%2BPolitechnika%2BKoszali%25C5%2584ska?r=author&tab=&lang=pl

 

Prof. PK dr hab. Michał Polak

Konsultacje w semestrze letnim:

Czwartek 14.00 – 14.50; 15.40 – 16.20

p. 213 B

tel. 94-34-39-172

e-mail: michal.polak@tu.koszalin.pl


Zajęcia w semestrze letnim:

 • Integracja europejska
 • Seminarium magisterskie

Zainteresowania badawcze: polska emigracja polityczna, dzieje wywiadu, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, biografistyka wojskowa i polityczna

Numer ORCID:

ORCID logo ORCID logo https://orcid.org/0000-0003-2213-3982

Dorobek naukowy:

https://sdr.tu.koszalin.pl/info/author/KUT4d6186048b264311a349d8574dd0f7c9/Profil%2Bosoby%2B%25E2%2580%2593%2BMicha%25C5%2582%2BPolak%2B%25E2%2580%2593%2BPolitechnika%2BKoszali%25C5%2584ska?r=author&tab=&lang=pl

 

Dr Maria Giryn-Boudy

Konsultacje w semestrze letnim:

Czwartek 13.00 – 14.30

p. 216 A

tel. 94-34-39-177

e-mail: maria.giryn@tu.koszalin.pl


Zajęcia w semestrze letnim:

 • Debata europejska
 • Etyka w służbie publicznej
 • Samorząd terytorialny w Polsce
 • Wizerunek, przywództwo i etyka w przestrzeni publicznej
 • Zarządzanie funduszami europejskimi

Zainteresowania badawcze: nowe ruchy społeczne, protokół dyplomatyczny, polityka zagraniczna Francji, bezpieczeństwo energetyczne

Numer ORCID:

ORCID logo ORCID logo https://orcid.org/0000-0002-9660-1980

Dorobek naukowy:

https://sdr.tu.koszalin.pl/info/author/KUTb1540a1f2ea047f89ed96485cc18248a/Profil%2Bosoby%2B%25E2%2580%2593%2BMaria%2BIzabela%2BGiryn-Boudy%2B%25E2%2580%2593%2BPolitechnika%2BKoszali%25C5%2584ska?r=author&tab=&lang=pl

 

Dr Krzysztof Kaczmarek

Konsultacje w semestrze letnim:

Środa 20.00 – 20.55

p. 223 A

tel. 94-34-39-173

e-mail: krzysztof.kaczmarek@tu.koszalin.pl


Zajęcia w semestrze letnim:

 • Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
 • Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
 • Seminarium licencjackie

Zainteresowania badawcze: cyberbezpieczeństwo, Finlandia – historia i współczesność, mniejszości narodowe i etniczne

Numer ORCID:

ORCID logo ORCID logo https://orcid.org/0000-0001-8519-1667

Dorobek naukowy:

https://sdr.tu.koszalin.pl/info/author/KUT1ea45897f9594b06a13140b4f8244540/Profil%2Bosoby%2B%25E2%2580%2593%2BKrzysztof%2BKaczmarek%2B%25E2%2580%2593%2BPolitechnika%2BKoszali%25C5%2584ska?r=author&tab=&lang=pl

 

Dr Dariusz Andrzej Magierek

Konsultacje w semestrze letnim:

- (urlop naukowy)

e-mail: dariusz.magierek@tu.koszalin.pl


Zajęcia w semestrze letnim:

- (urlop naukowy)

Zainteresowania badawcze: polityka społeczna, polityka bezpieczeństwa UE, stosunki międzynarodowe

Numer ORCID: -

Dorobek naukowy:

https://sdr.tu.koszalin.pl/info/author/KUTd4372c0070a04f6b991b5a0cef81d4ad/Profil%2Bosoby%2B%25E2%2580%2593%2BDariusz%2BAndrzej%2BMagierek%2B%25E2%2580%2593%2BPolitechnika%2BKoszali%25C5%2584ska?r=author&tab=&lang=pl