Wydział Humanistyczny
Politechniki Koszalińskiej

Kontakt


Politechnika Koszalińska Wydział Humanistyczny
ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin
Telefon/fax: 94 34 39 171, sekretariat@wh.tu.koszalin.pl


Biuro Wydziału