Wydział Humanistyczny
Politechniki Koszalińskiej

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
 • dr hab. Zbigniew Danielewicz, prof. PK – przewodniczący
 •  dr Lucyna Maksymowicz - pełnomocnik Dziekana WH ds. wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
 • dr Małgorzata Bielecka
 • dr Piotr Boćko
 • dr Izabela Dixon
 • dr Agnieszka Hłobił
 • dr Krzysztof Kaczmarek
 • dr Dominika Liszkowska
 • dr Monika Markiewicz
 • dr Anna Mrożewska
 • dr Joanna Radko
 • dr Artur Stachura
 • dr Iwona Zychowicz
 • mgr Anna Hajek
 • mgr Monika Ziętek
 • PRZEDSTAWICIEL STUDENTÓW
 • PRZEDSTAWICIEL PRACODAWCÓW