Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Szkolenie dla studentów pt. "Projektowanie UNIWERSALNE".
Opublikowano 09.10.2023 13:24

UWAGA
Studenci I roku kierunku Budownictwo.
11.10.2023 (środa) w godzinach 8.00-14.30 w sali czytelni sala 109-1 D (ul. Śniadeckich) odbędzie się szkolenie pt. "Projektowanie UNIWERSALNE".

Obecność obowiązkowa !
Projekt "Dostępna uczelnia - Politechnika Koszalińska"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Zagadnienia:
1. Czym jest projektowanie uniwersalne - omówienie 8 zasad projektowania uniwersalnego na przykładach dot. architektury, przedmiotów i aplikacji.
2. Przepisy prawa dotyczące dostępnej przestrzeni budynków.
3. Bariery architektoniczne osób ze szczególnymi potrzebami,
4. Analiza najistotniejszych elementów dostępności,
5. Warsztat z projektowania uniwersalnego.

Zajęcia zaplanowane w godzinach po zakończeniu szkolenia odbędą się planowo.