Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Spotkanie z żołnierzami
Opublikowano 03.06.2023 08:23

Zapraszamy na otwarte spotkanie z żołnierzami Formozy, czyli jednostki
wojskowej płetwonurków bojowych, będącej pododdziałem Wojsk Specjalnych.
Będzie to jedna z niewielu okazji, aby bezpośrednio od komandosów
morskich usłyszeć o specyfice tej służby i zasadach selekcji, a
także zadać żołnierzom pytania. Żołnierze będą też prezentowali
swój sprzęt, wyposażenie i uzbrojenie.

Politechnika Koszalińska,
ul. Śniadeckich 2, blok B, sala 102B
06.06.2023, godz. 10:00 - 12:00