Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Komunikat w sprawie wyboru tematu pracy dyplomowej.
Opublikowano 17.01.2023 08:52

Drodzy Studenci,
semestru 5 studiów stacjonarnych I stopnia i semestru 7 studiów niestacjonarnych I stopnia oraz inni uprawnieni do wyboru tematu pracy dyplomowej, przed semestrem letnim 2022/2023.


Informuję, że wyboru tematu pracy dyplomowej należy dokonać poprzez system APD https://apd.tu.koszalin.pl. Wybieramy zakładkę Katalog, następnie przechodzimy do Tematów, filtrujemy w katalogu tematów prace inżynierskie dla swojego kierunku o statusie dostępne.


Kolejność zadań studenta przy wyborze tematu:

  • wybór tematu w APD
  • kontakt z promotorem w celu rezerwacji tematu
  • podpisanie wniosku wygenerowanego przez promotora w APD, w którym student jest przypisany do wybranego tematu.


Tematy są systematycznie wpisywane przez Promotorów do APD - wszystkie tematy w systemie APD powinny być dostępne po 27.01.2022r.

Uwaga!
Wyboru i zatwierdzenia tematu należy dokonać przed rozpoczęciem semestru letniego 2022/2023 czyli do 26.02.2022r.

 

Anna Staruch
Prodziekan ds. Studenckich