Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Obowiązkowe badania profilaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych w dniu 20.01.2023r.
Opublikowano 16.01.2023 13:31

Drodzy Studenci studiów stacjonarnych  WILŚIG,

Zapraszam na obowiązkowe badania profilaktyczne, które będą przeprowadzone przez lekarza z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Koszalinie.

Badania odbędą się dnia 20.01.2023 r.,  w godzinach  8-11, w pokoju 11C (na terenie Uczelni, ul. Śniadeckich 2).

Studenci, którzy nie zgłoszą się na badania w wyznaczonym terminie będą zobowiązani indywidualnie (nieodpłatnie) wykonać badania w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Koszalinie i dostarczyć zaświadczenia do BOS do 26.02.2023 r.

Brak zaświadczenia może spowodować niedopuszczenie do zajęć w semestrze letnim 2022/2023 zgodnie z §8 Zarządzenia nr 26/2021 Rektora PK.

Badania dotyczą studentów poinformowanych e-mailem.

Anna Staruch
Prodziekan ds. Studenckich WILŚIG