Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport

Przewodniczący Rady: prof. dr hab. inż. Robert Sidełko

 1. prof. dr hab. inż. Wiesława Głodkowska
 2. prof. dr hab. inż. Miłosława Rutkowska
 3. prof. dr hab. inż. Leszek Kaczmarek
 4. prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy
 5. dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK
 6. dr hab. inż. Beata Janowska, prof. PK
 7. dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK
 8. dr hab. inż. Norbert Chamier- Gliszczyński, prof. PK
 9. dr hab. inż. Mirosław Wesołowski, prof. PK
 10. dr hab. inż. Czesław Suchocki, prof. PK
 11. dr inż.  Marcin Jagoda
 12. dr inż. Bartosz Walendzik

Strategia rozwoju dyscypliny naukowej: Inżynieria Lądowa i Transport


Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka 

Przewodniczący Rady: prof. dr hab. inż. Robert Sidełko

 1. prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
 2. prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński
 3. dr hab. inż. Stanisław Duer, prof. PK
 4. dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK
 5. dr hab. inż. Małgorzata Sikora, prof. PK
 6. dr hab.Małgorzata Smuga-Kogut
 7. dr inż. Sylwia Janta-Lipińska
 8. dr inż. Magdalena Orłowska
 9. dr inż. Krzysztof Piaskowski
 10. dr inż. Bartosz Walendzik
 11. dr inż. Marcin Kruzel