Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Uwaga dot. indywidualnych licencji RFEM 5 i RFEM 6
Opublikowano 28.06.2023 11:17

Nauczyciele akademiccy i studenci kierunku Budownictwo, korzystający z oprogramowania RFEM 5 lub RFEM 6, którym kończy się okres ważności licencji, powinni indywidualnie ubiegać się o przedłużenie licencji poprzez wypełnienie formularza na stronie Dlubal Software - dystrybutora oprogramowania (zaznaczamy opcję Przedłużenie licencji).

Link do formularza dla studentów:

https://www.dlubal.com/pl/edukacja/studenci-i-uczelnie/wniosek-o-darmowa-wersje-studencka-lub-przedluzenie

Link do formularza dla nauczycieli akademickich:

https://www.dlubal.com/pl/edukacja/studenci-i-uczelnie/wniosek-o-bezplatna-wersja-lub-przedluzenie-dla-wykladowcow

 

Opracował: dr inż. Mariusz Ruchwa

/opiekun licencji Dlubal na WILSIG/