Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

EuroSkills Gdańsk 2023 - zaproszenie do wolontariatu
Opublikowano 25.05.2023 13:25

Organizator konkursu, FRSE, zachęca młodych ludzi do bycia Wolontariuszami podczas EuroSkills Gdańsk 2023. Poszukiwane są osoby
otwarte, komunikatywne, lubiące wyzwania, chcące uczyć się nowych rzeczy, poznawać nowych ludzi, pracować w śrdowisku międzynarodowym.
W ramach udziału w wolontariacie, młodzi ludzie mogą zyskać wiele profitów dla osobistego rozwoju oraz doświadczenie, które może
zaowocować w późniejszym poszukiwaniu pracy i odnalezieniu się w środowisku międzynarodowym.

Kandydaci nie muszą mieć doświadczenia, zakres zadań będzie dostosowywany do indywidualnych predyspozycji!

Możliwość uzyskania zaświadczenia o odbytym wolontariacie pomocne w procesach rekrutacyjnych,

Organizator zapewnia Wolontariuszom wyżywienie, noclegi, bilety (dla osób spoza Trójmiasta zwrot kosztów podróży – autobus, pociąg kl. II), ubezpieczenie NNW.

WAŻNE: minimalny wiek 16 lat za zgodą opiekuna prawnego!

Kontakt:

Zgłoszenia, CV, wszelkie pytania: volunteers@euroskills2023.org