Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce zatrudni pracownika na stanowisko ds remontów i rozliczeń
Opublikowano 08.05.2023 10:06

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce zatrudni od dnia 01.06.2023r. .
pracownika na stanowisko ds remontów i rozliczeń

Od kandydatów oczekujemy:

- wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne;
 • umiejętność obsługi programów do kosztorysowania;
 • umiejętność obsługi komputera (m.in. pakiet MS Office);
 • podstawowa znajomość przepisów  obowiązujących w dziedzinie budownictwa;
 • mile widziane uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 • utrzymywanie stałego nadzoru technicznego nad obiektami zgodnie z wymogami ustawy Prawa Budowlanego i rozporządzeniami do tej ustawy;
 • uczestniczenie w okresowych przeglądach;
 • planowanie robót remontowych;
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawców;
 • nadzorowanie, dokonywanie odbioru i rozliczenia robót remontowych;
 • współpraca z dostawcami mediów w zakresie uzgodnień dotyczących sieci uzbrojenia terenu;
 • stała współpraca z działem administracji sp-ni;
 • prowadzenie korespondencji z użytkownikami lokali;

Kandydatom oferujemy:

 • umowę o pracę na czas nieokreślony;
 • wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo,
 • miejsce pracy: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Korab” w Ustce ;
 • specyfika pracy: praca biurowa, praca w terenie.
 • przewidywany termin zatrudnienia: od dnia 1 czerwca 2023r.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 • Curriculum Vitae (CV);
 • list motywacyjny;
 • podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie www.smkorab.pl/praca