Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Program Praktyk Letnich 2023 w COLAS
Opublikowano 25.04.2023 10:33

Dzień dobry,

W imieniu firmy COLAS Polska Sp. z o.o. informuję, że uruchamiamy
Program Praktyk Letnich 2023 dla studentów Budownictwa o specjalności
drogowej.

W Oddziałach w całej Polsce zaplanowaliśmy przyjęcie 10
studentów/absolwentów na Praktyki Letnie 2023. Praktyki będą
odbywały się w terminie 03.07 – 29.09.2023. w formie odpłatnej, w
ramach umowy zlecenia.

Na podstawie przygotowanych przez Kierowników Oddziału projektów,
przydzielimy Praktykantów. Zależy nam, aby Praktyki odbyły się z jak
najwyższą jakością i wartością dodaną dla firmy i dla
Praktykantów.

Chcielibyśmy aby nasi Praktykanci poznali na ogólnym poziomie całe
spektrum naszej działalności (wizyta w Kopalni, Wytwórni masy
bitumicznej, Wytwórni asfaltu, na placu budowy), a po zakończeniu
Praktyk przygotowali krótką prezentację podsumowującą przebieg i
wyniki ich Praktyk. Przeprowadzimy również wśród Praktykantów
ankietę dotyczącą satysfakcji z Praktyk 2023.

Dzięki temu programowi, jako prowadzący Oddział Koszalin, dostałem
możliwość na pozyskanie jednej osoby w ramach praktyk do naszego
Oddziału.

Proces pozyskiwania kandydatów odbędzie się na takich samych zasadach
jak standardowe rekrutacje – kandydatów będziemy pozyskiwali na
podstawie zgłoszeń kandydatów.

Zachęcam również osoby studiujące na Politechnice, a pochodzące z
innych miast do złożenia kandydatury w pozostałych lokalizacjach, w
których przyznano zgodę na pozyskanie praktykantów: Toruń, Poznań
(dwie osoby), Warszawa (dwie osoby), Łódź, Rzeszów, Kraków i
Olsztyn.

Podczas praktyk w Oddziale Koszalin przewidujemy, że praktykant
dołączy do Kierowników Robót na budowach. Wspólnie przeanalizują
projekt i SST, sporządzą harmonogram prac i zaplanują zakresy dla
Podwykonawców i brygad COLAS. Praktykant wykona pomiary przed i po
wykonanych pracach. Zbierze wkład do dokumentacji powykonawczej
sprawdzając parametry geometryczne wykonanych warstw (spadki,
równości, szerokości itp.). Zapozna się z technologiami, o których
obecnie posiada tylko wiedzę teoretyczną.

Praktykant – podczas stażu w PC Koszalin:

- nauczy się prawidłowo czytać dokumentację projektową,

- nauczy się prawidłowo czytać i interpretować dokumenty kontraktowe
(umowy, specyfikacje itp.),

- pozna podstawy i zasady sporządzania pism i roszczeń,

- pozna podstawy Zarządzania Kontraktami,

- pozna sposoby harmonogramowania i planowania robót,

- pozna technologię wykonywania robót drogowych od strony praktycznej,

- nauczy się obliczać zapotrzebowanie na materiały,

- nauczy się podstaw planowania zasobów sprzętowych i osobowych,

- nauczy się skrupulatności w sporządzaniu dokumentacji budowy,

- nauczy się rozliczać i kontrolować koszty na budowach,

- nauczy się posługiwać programami MS Office (głownie Excel) w
codziennej pracy przy kontrakcie,

- wykorzysta nabytą na Politechnice wiedzę w praktyce,

- zapozna się z pracą w Zespole z profesjonalnymi Inżynierami,

- utrwali zasady BHP i przyswoi ważność tematu bezpieczeństwa w
codziennej pracy,

- pozna bliżej zasady i wartości COLAS.

W trakcie praktyk Praktykant przejdzie również około dwutygodniowy
staż w laboratorium przy WMB Niekłonice w celu zapoznania się z
procesami sprawdzania jakości materiałów i wyprodukowanych mieszanek
MMA, jaki i sprawdzania nośności i zagęszczenia warstw konstrukcji.

Dla najlepszych Praktykantów będzie możliwość kontynuowania
współpracy z firmą.