Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Spotkanie z Panem Bogusławem Chrabotą
Opublikowano 21.03.2023 08:16

Zapraszamy pracowników i studentów WILŚIG na spotkanie z Panem
Bogusławem Chrabotą (redaktorem naczelnym dziennika "Rzeczpospolita"),
które odbędzie się w dniu 21 marca 2023 r. o godz. 12:00, w auli
kampusu przy ulicy Kwiatkowskiego.
Spotkanie poprowadzi JM Rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK.