Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Ważny komunikat dla studentów studiów niestacjonarnych - badania lekarskie
Opublikowano 13.01.2023 10:24
Studenci studiów niestacjonarnych na WILŚIG,

zgodnie z §5 pkt.11 Regulaminu Studiów PK do obowiązków studenta należy poddawanie się okresowym badaniom lekarskim i złożenie zaświadczenia o stanie zdrowia.
 
W związku z tym proszę o niezwłoczne zgłoszenie się do Biura Obsługi Studenta po skierowanie na badania.
 
Badania można wykonać nieodpłatnie w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Koszalinie. Badania wykonane w innej placówce student wykonuje na koszt własny.

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia proszę dostarczyć do Biura Obsługi Studenta do dnia 04.03.2023 r.    

Brak zaświadczenia może spowodować nie dopuszczenie do zajęć w semestrze letnim 2022/2023 zgodnie z §8 Zarządzenia nr 26/2021 Rektora PK.
Bardzo proszę o dostarczenie zaświadczeń do BOS w wyznaczonym terminie.

 
 
Anna Staruch
Prodziekan ds. Studenckich WILŚIG