Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Wybory do studenckich rad wydziałowych
Opublikowano 16.11.2022 10:36

Ogłoszenie o wyborach do studenckich rad wydziałowych, profil FB Parlamentu Studentów PK.

https://www.facebook.com/parlament.studentow.pko/

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „DOŁĄCZ ĄCZ DO NAS! Wybory do studenckich rad wydziałowych Harmonogram wyborów: Zgłoszenie kandy data 17 23.11.2022. Głosowanie na platformie USOS Wyniki wyborów”