Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce zatrudni od dnia 02.01.2023r. pracownika na stanowisko ds remontów i inwestycji
Opublikowano 08.11.2022 09:39
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce zatrudni od dnia 02.01.2023r. .

pracownika na stanowisko ds remontów i inwestycji
Od kandydatów oczekujemy:
- wymagania niezbędne
wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne;
umiejętność obsługi programów do kosztorysowania;
umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);
podstawowa znajomość przepisów obowiązujących w dziedzinie budownictwa
- wymagania dodatkowe
uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało:
utrzymywanie stałego nadzoru technicznego nad obiektami zgodnie z wymogami prawa bu-
dowlanego;
uczestniczenie w okresowych przeglądach;
planowanie robót remontowych;
nadzorowanie, dokonywanie odbioru i rozliczenia robót remontowych;
uczestniczenie w procesie inwestycyjnym: przygotowanie procesów inwestycyjnych i
uczestnictwo w realizacji;
przygotowanie i nadzór nad projektami unijnymi.
Kandydatom oferujemy:
umowę o pracę na czas nieokreślony;
wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo,
miejsce pracy: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Korab” w Ustce ;
specyfika pracy: praca biurowa, praca w terenie.
przewidywany termin zatrudnienia: od dnia 2 stycznia 2023r.
Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku
polskim:
Curriculum Vitae (CV);
list motywacyjny;
podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie ze wzorem znajdującym
się na stronie
www.smkorab.pl/praca
Termin składania dokumentów do dnia 30.11.2022r.