Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

08.11.2022r. godziny rektorskie
Opublikowano 05.11.2022 11:02

OBWIESZCZENIE Nr 25/2022
Rektora Politechniki Koszalińskiej
z dnia 2 listopada 2022 r.
w sprawie ogłoszenia godzin rektorskich


Na podstawie §7 ust. 8 Regulaminu studiów Politechniki Koszalińskiej,
w związku z imprezą organizowaną przez Parlament Studentów „Otrzęsiny PK
na peronie G38 i 3/4”, ogłaszam na wniosek Samorządu Studentów w dniu
8 listopada 2022 r. (wtorek) do godz. 1200 godziny rektorskie.


REKTOR                     
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK.

 

 

 

Dokument pdf