Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Wybor tematu pracy dyplomowej
Opublikowano 21.01.2022 13:06

Drodzy Studenci

sem. 5 studiów stacjonarnych i sem. 7 studiów niestacjonarnych oraz inni uprawnieni  do wyboru tematu pracy dyplomowej przed sem. letnim 2021/2022

Informuję, że wyboru tematu pracy dyplomowej należy dokonać poprzez system APD https://apd.tu.koszalin.pl/ . Wybierając zakładkę Katalog i przechodząc do Tematów wyfiltrować w katalogu tematów prace inżynierskie dla swojego kierunku o statusie dostępne.

Kolejność zadań studenta przy wyborze tematu:

  1. wybór tematu w APD
  2. kontakt z promotorem w celu rezerwacji tematu
  3. podpisanie wniosku wygenerowanego przez promotora w APD, w którym student jest przypisany do wybranego tematu.

Tematy w systemie APD powinny być dostępne po 24.01.2022 r.

Uwaga!
Wyboru i zatwierdzenia tematu  w systemie APD należy dokonać przed rozpoczęciem semestru letniego 2021/2022 czyli  do 20.02.2022 r.

dr inż. Anna Staruch
Prodziekan ds. Studenckich