Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Promotorzy w dyscyplinie Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Zapraszamy do zapoznania się z wizytówkami promotorów w Szkole Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej, którzy zgłosili tematykę badawczą na rok akademicki 2023/2024, w ramach dyscypliny Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Możliwe jest aplikowanie do Szkoły Doktorskiej z tematyką badawczą spoza proponowanej listy, po jej uzgodnieniu oraz zgłoszeniu przez potencjalnego promotora. 

dr hab. Alina Adamczak prof. PK 
Wydział Architektury i Wzornictwa, Katedra Wzornictwa 
ul. Racławicka 15-17, budynek M; pokój 7a 
e-mail: alina.adamczak@tu.koszalin.pl ; tel.: 94 34 78 333

Proponowana tematyka badawcza:

1. Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w procesie tworzenia nowej materii i nadawaniu jej funkcji w projektach elementów wnętrz, ubioru i galanterii.
Wskazana tematyka badawcza wymaga wykorzystania i rozwijania indywidualnych doświadczeń projektanta oraz poszukiwania nowych poziomów i możliwości współpracy w ramach proponowanych rozwiązań.

więcej

 

dr hab. Przemysław Majchrzak, prof. PK
Wydział Architektury i Wzornictwa; Katedra Wzornictwa
ul. Racławicka 15-17, budynek M; pokój 1
e-mail: przemysław.majchrzak@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 3478 333

Proponowana tematyka badawcza:

1. Poszukiwania prospołecznych rozwiązań wzorniczych ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wspomagających działania rehabilitacyjne i prozdrowotne.

2. Poszukiwania rozwiązań estetycznych i konstrukcyjnych w elementach świetlnych wykorzystywanych w infrastrukturze miast lub wsi.

więcej

 

dr hab. Katarzyna Radecka, prof. PK
Wydział Architektury i Wzornictwa; Katedra Architektury Wnętrz
ul. Racławicka 15-17, budynek D; pokój 110b
e-mail: katarzyna.radecka@tu.koszalin.pl ; tel.: 94 34 78 333

Proponowana tematyka badawcza:

1. Sztuka kommemoratywna. Wystawiennictwo.

więcej

 

dr hab. Anna Szklińska, prof. PK
Wydział Architektury i Wzornictwa, Katedra Sztuk Plastycznych
ul. ul. Racławicka 15-17; budynek L;
e-mail:anna.szklinska@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 3478 337

Proponowana tematyka badawcza:

1. Pomiędzy formą a funkcją. Ucieleśnienie przedmiotu – uprzedmiotowienie ciała. Obiekt. 

więcej

 

dr hab. Monika Zawierowska-Łozińska, prof. PK
Wydział Architektury i Wzornictwa; Katedra Grafiki Projektowej
Koszalin, ul. Racławicka 15 - 17; budynek J; Koszalin
e-mail: monika.zawierowska@tu.koszalin.pl; tel. : 94 34 78 333

Proponowana tematyka badawcza:

1. Rozwijanie i poszerzanie możliwości projektowych w dziedzinie konstrukcji publikacji w kontekście badania struktur i aplikacji oraz rozwiązań z użyciem materiałów alternatywnych. (Developing and expanding design capabilities in the field of publication construction in context of studying structures, applications and solutions of using alternative materials.)

więcej