Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

DLA DOKTORANTÓW

 

Plan zajęć sem. II - Nauki inżynieryjno-techniczne - aktualizacja 3.02.2023 r.

Plan zajęć sem. II - Nauki społeczne - aktualizacja 3.02.2023 r.

Plan zajęć sem. IV - aktualizacja 24.01.2023 r.

Plan zajęć sem. VI - aktualizacja 25.01.2022 r.

Plan zajęć sem. VIII - aktualizacja 18.01.2023 r.

 

Plan zajęć sem. I - Nauki inżynieryjno-techniczne - aktualizacja 4.11.2022 r.

Plan zajęć sem. I - Nauki społeczne - aktualizacja 4.11.2022 r.

Plan zajęć sem. III - aktualizacja 12.10.2022

Plan zajęć sem. V - aktualizacja 18.10.2022

Plan zajęć sem. VII - aktualizacja 14.12.2022

Prezentacja - spotkanie organizacyjne 2022_11


Zarządzenie nr 33/2022 Rektora Politechniki Koszalińskiej - Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Oświadczenia do wypełnienia wersja.docxwersja.pdf

Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym  wersja.docx ; wersja.pdf

Wniosek o rezygnacji z ubezpieczenia zdrowotnego  wersja.docx ; wersja.pdf

Wybór promotorów - wniosek doktoranta i oświadczenie promotora wersja.docxwersja.pdf

Wybór promotorów pomocniczych - wniosek doktoranta i oświadczenia promotora pomocniczego - wersja.docxwersja.pdf

Indywidualny plan badawczy - formularz 2023 - wersja.docx ; wersja.pdf

Indywidualny plan badawczy - efekty uczenia się EUS

Wniosek o udzielenie przerwy wypoczynkowej wersja.docx ; wersja.pdf


Zajęcia obieralne na rok akademicki 2022-2023

dyscyplina: Automatyka, elektronika i elektrotechnika

dyscyplina: Ekonomia i finanse

dyscyplina: Inżynieria mechaniczna

dyscyplina: Inżynieria lądowa i transport

dyscyplina: Nauki o polityce i administracji

 

Program kształcenia Szkoły Doktorskiej - obowiązujący od X.2022 r.

Program kształcenia Szkoły Doktorskiej - obowiązujący od X.2021 r.

Program kształcenia Szkoły Doktorskiej - obowiązujący od X.2019 r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej - obowiązujący od 1.10.2021 r.

Dokumenty do pobrania: • Harmonogram oceny śródokresowej • zasady przeprowadzania oceny śródokresowej • prezentacja osiagnięć doktoranta • raport doktoranata z realizacji IPB - wersja...