Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

DLA DOKTORANTÓW

 

Regulamin Szkoły Doktorskiej - obowiązujący od 1.10.2023 r.


ZARZĄDZENIE Nr 25/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Politechnice Koszalińskiej

Regulamian przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Politechnice Koszalińskiej


UCHWAŁA Nr 53/2020 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich

UCHWAŁA Nr 54/2020 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania składu Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów i Doktorantów

UCHWAŁA Nr 55/2020 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów i Doktorantów

UCHWAŁA Nr 70/2020 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 53/2020 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich

UCHWAŁA Nr 10/2024 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich
(zmiana Uchwały Nr 53/2020 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 28 października 2020 r.)

UCHWAŁA Nr 11/2024 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów i Doktorantów (zmiana Uchwały Nr 54/2020 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 28 października 2020 r.)

UCHWAŁA Nr 12/2024 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów i Doktorantów (zmiana Uchwały Nr 55/2020 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 28 października 2020 r.)