Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Zestawienie tematyki badawczej doktorantów Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna

 

Nabór 2022/2023

Imię i nazwisko doktoranta

Tematyka badawcza

Promotor

Promotor pomocniczy

Borowska Anna

Studium oceny energetyczno-egzergetycznej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych z obszaru energetyki odnawialnej

prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński

 

Grodecki Bartłomiej

Badanie i analiza form zużycia oraz okresów trwałości ziaren ściernych ora z agregatów ściernych w procesach szlifowania stopów tytanu

dr hab. inż. Dariusz Lipiński, prof. PK

dr inż. Łukasz Rypina

Maziarz Karolina

Badania hybrydowych warunków mycia elementów instalacji w systemie CIP

dr hab. inż. Joanna Piepiórka-Stepuk, prof. PK

dr inż. Sylwia Mierzejewska

Grzegorz Robakowski

Badanie wrzenia proekologicznych czynników roboczych w miniprzestrzeni kompaktowych wymienników ciepła

prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal

dr inż. Marcin Kruzel, prof. PK

Nabór 2021/2022

Imię i nazwisko doktoranta

Tematyka badawcza

Promotor

Promotor pomocniczy

mgr inż. Natalia Florek

Modelowanie dynamiki ruchu głowy i odcinka kręgosłupa szyjnego niemowląt w warunkach oddziaływania przyspieszeń i przeciążeń

dr hab. inż. Igor Maciejewski, prof. PK

-

mgr inż. Bartosz Jereczek

Synteza systemu sterowania w aktywnych układach redukcji drgań

dr hab. inż. Igor Maciejewski, prof. PK

-

mgr inż. Magdalena Rowicka

Wpływ parametrów wytwarzania techniką reaktywnego rozpylania magnetronowego na właściwości powłok węglików metali wytworzonych na podłożach ze stopu Ni-Ti

dr hab. inż. Mieczysław Pancielejko, prof. PK

-

mgr inż. Wojciech Zawadka

Badania dokładności wymiarów geometrycznych obiektów, wykonanych technologią Binder Jetting, przeznaczonych do określonych zastosowań, w zależności od parametrów procesu technologicznego i wymagań metrologicznych

dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK

-

 

Nabór 2020/2021

Imię i nazwisko doktoranta

Tematyka badawcza

Promotor

Promotor pomocniczy

mgr inż. Katarzyna Chliszcz

Badanie przemian fazowych nowych proekologicznych czynników chłodniczych w kompaktowych wymiennikach ciepła wytworzonych metodą wydruku 3D

prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński

dr inż. Marcin Kruzel, prof. PK

mgr inż. Anna Czajkowska

Badanie efektywności recyklingu materiałów uzyskanych ze śmigieł wycofanych z eksploatacji turbin wiatrowych

dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski, prof. PK

-

mgr inż. Karolina Formela

Modelowanie wpływu struktur przepływu dwufazowego skraplania w minikanałach na wymianę ciepła

prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal

dr hab. inż. Małgorzata Sikora, prof. PK

mgr inż. Piotr Jaskólski

Badania procesu szlifowania czołowego powierzchni kształtowych z użyciem głowicy szlifierskiej o zróżnicowanych cechach funkcjonalnych

prof. dr hab. inż. Krzysztof Nadolny

dr inż. Marzena Sutowska

mgr inż. Katarzyna Kośka            

Analiza wpływu parametrów geometrycznych narzędzia i technologicznych procesu wykrawania anizotropowej blachy aluminiowej na zużycie narzędzi

dr hab. inż. Łukasz Bohdal, prof. PK

dr inż. Radosław Patyk

mgr inż. Mateusz Miksza         

Analiza wpływu warunków realizacji i parametrów technologicznych procesu gięcia wybranych materiałów anizotropowych na wybrane cechy geometryczne oraz właściwości mechaniczne i zmęczeniowe wyrobu

dr hab. inż. Łukasz Bohdal, prof. PK

-

mgr inż. Emila Zeuschner

Analiza czasowo-częstotliwościowa sygnałów diagnostycznych w obróbce z małymi grubościami warstwy skrawanej

dr hab. inż. Anna Zawada-Tomkiewicz, prof. PK

-

 

Nabór 2019/2020

Imię i nazwisko doktoranta

Tematyka badawcza

Promotor

Promotor pomocniczy

mgr inż. Jakub Balcerzak

Badanie innowacyjnej przekładni zębatej z samoczynną regulacją luzu w zazębieniu

prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak

dr inż. Łukasz Rypina

mgr inż. Kamil Banaszek

Analiza efektywności teksturowanych narzędzi ściernych w procesach szlifowania materiałów trudnoobrabialnych

dr hab. inż. Dariusz Lipiński, prof. PK

dr inż. Tomasz Szatkiewicz

mgr inż. Wiesław Czapiewski

Badania wpływu parametrów i warunków procesu napawania na jakość technologiczną warstw i ich właściwości użytkowe

prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta

-

mgr inż. Dorota Laskowska

Kształtowanie właściwości powierzchni oraz właściwości mechanicznych elementów wytwarzanych w technologii przyrostowej z proszków metali

dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK

dr n. tech., lek. med. Katarzyna Mitura

mgr inż. Paweł Roszyk

Eksperymentalne i numeryczne badania charakterystyki warstwy wierzchniej kształtowanej powierzchniową obróbką plastyczną typu duplex na częściach walcowych wykonanych ze stopu tytanu Ti-6Al-4V

prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka

-