Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Zapraszamy do rozpoczęcia kształcenia w ramach jednej z poniższych dyscyplin:

  • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne,
  • ekonomia i finanse,
  • inżynieria mechaniczna,
  • Inżynieria lądowa, geodezja i transport,
  • nauki o polityce i administracji,
  • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Od października 2019 roku Szkoła Doktorska zastąpiła dotychczasowe studia doktoranckie. Celem Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej jest kształcenie doktorantów oraz wspieranie ich w przygotowaniu rozprawy doktorskiej i uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Kształcenie w szkole doktorskiej jest bezpłatne, prowadzone w trybie stacjonarnym i trwa 8 semestrów. Każdy doktorant otrzymuje wysokie stypendium, które można pobierać razem z innymi stypendiami. Przysługuje mu również urlop wypoczynkowy.

Programy oferowane przez naszą Szkołę Doktorską zapewniają kształcenie na wysokim poziomie, dają możliwość realizacji badań naukowych i rozwoju kariery zawodowej na arenie krajowej i międzynarodowej.