Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Od 30 września do 15 października br. będzie otwarty nabór uzupełniający kandydatów do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej. Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona w ramach limitu miejsc, określonych w Zarządzeniu Nr 35/2023 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 23 maja 2023 r. Zapraszamy do rozpoczęcia kształcenia w ramach jednej z poniższych dyscyplin:

automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne,
inżynieria mechaniczna,
inżynieria lądowa, geodezja i transport.

Złóż aplikację za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Proponowana tematyka badawcza jest dostępna pod linkiem.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

Zasady rekrutacji

Rekrutacja krok po kroku - Instrukcja rekrutacji dla kandydatów w systemie IRK

 

Od października 2019 roku Szkoła Doktorska zastąpiła dotychczasowe studia doktoranckie. Celem Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej jest kształcenie doktorantów oraz wspieranie ich w przygotowaniu rozprawy doktorskiej i uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Kształcenie w szkole doktorskiej jest bezpłatne, prowadzone w trybie stacjonarnym i trwa 8 semestrów. Każdy doktorant otrzymuje wysokie stypendium, które można pobierać razem z innymi stypendiami. Przysługuje mu również urlop wypoczynkowy.

Programy oferowane przez naszą Szkołę Doktorską zapewniają kształcenie na wysokim poziomie, dają możliwość realizacji badań naukowych i rozwoju kariery zawodowej na arenie krajowej i międzynarodowej.