Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Zapraszamy do rozpoczęcia kształcenia w ramach jednej z poniższych dyscyplin:

  • Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
  • Ekonomia i finanse
  • Inżynieria mechaniczna
  • Inżynieria lądowa, geodezja i transport
  • Nauki o polityce i administracji

Złóż aplikację za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Proponowana tematyka badawcza jest dostępna pod linkiem.

Harmonogram i zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2024/2025

Rekrutacja krok po kroku - Instrukcja rekrutacji dla kandydatów w systemie IRK

 

Od października 2019 roku Szkoła Doktorska zastąpiła dotychczasowe studia doktoranckie. Celem Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej jest kształcenie doktorantów oraz wspieranie ich w przygotowaniu rozprawy doktorskiej i uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Kształcenie w szkole doktorskiej jest bezpłatne, prowadzone w trybie stacjonarnym i trwa 8 semestrów. Każdy doktorant otrzymuje wysokie stypendium, które można pobierać razem z innymi stypendiami. Przysługuje mu również urlop wypoczynkowy.

Programy oferowane przez naszą Szkołę Doktorską zapewniają kształcenie na wysokim poziomie, dają możliwość realizacji badań naukowych i rozwoju kariery zawodowej na arenie krajowej i międzynarodowej.