Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

• Harmonogram oceny śródokresowej • Zasady przeprowadzania oceny śródokresowej Dokumenty do pobrania: • Prezentacja osiagnięć doktoranta • Raport doktoranata z realizacji IPB - wersja...